W wydaniu 2/III-VI/2019 czasopisma „Rynek Estetyczny” ukazał się artykuł prof. dr hab. Romualda Olszańskiego na temat stosowania hialuronidazy w medycynie estetycznej.

Pan profesor podkreśla konieczność wykluczenia osób z alergią na jady owadów błonkoskrzydłych przed podaniem antidotum. W tym celu należy wykonać test śródskórny, który również został opisany w artykule.

Pan Profesor od wielu lat pracuje na naszym produkcie. Bardzo dziękujemy za przygotowanie artykułu zawierającego niezbędną wiedzę przy aktualnie coraz częściej pojawiających się powikłaniach po zabiegach wykonywanych przez nieuprawnione osoby.

Zapraszamy do lektury!