Koszyk Regulamin sklepu

Dermasculpt

NOWA  KONCEPCJA  INIEKCJI
 
 
 
 
 
 
 
Wykorzystanie śródskórnej, elastycznej mikrokaniuli do "rzeźbienia" skóry jest najbardziej rewolucyjnym wynalazkiem od czasu pojawienia się kwasu hialuronowego w dziedzinie wypełniaczy skórnych.
 
Ta nowa metoda wtrysku, zwana Skin Scultping Technique (SST tm), została niedawno wynaleziona we Francji i obejmuje użycie owej, sprawnej mikrokaniuli, która pozwala na prawie bezbolesny i bezurazowy zabieg skóry właściwej.
 
Mikrokaniula Dermasculpt dosłownie wślizguje się pod skórę, do skóry włąsciwej, tak aby wypełniacz mógł być stosowany z łatwością oraz bez osiniaczania pacjenta.
 
Po pierwsze, za pomocą klasycznej igły 26G, lekarz musi przebić małą dziurkę w skórze w celu umożliwienia następnego wprowadzenia głądkiej mikrokaniuli.
 
Gdy mikrokaniula będzie już w skórze właściwej, możliwe będzie wstrzykiwanie produktu we wszystkich kierunkach.
 
Na przykład, gdy wprowadzone zostaje 27G mikrokaniuli do okolic wargi, można użyć tą samą dziurkę do wprowadzenia produktu do okolic nowosych, połowy wyższej i niższej wargi, linii smutku oraz znacznej części policzka prawie bez bólu i traumy.
 
Ponadto sposób ten sprawia, że wstrzyknięcia nie są skomplikowane oraz nie ma określonego limitu wstrzyknięć lub ilości wykonywanych sesji.
 
Największą zaletą tej techniki (SST tm) z Dermascultp Microcannula jest to, że można nauczyć się ją wykonywać w ciągu jednodniowego kursu oferowanego przez AIAM.
 
Opracowana we Francji nowa mikrokaniula rewolucjonizuje sposób w jaki lekarze przeprowadzają wypełnienia skóry.
 
Korzystając ze Skin Scultping Technique (SST tm) lekarze dosłownie wślizgują Dermascultp pod skórę pacjenta tak, aby wypełniacz mógł być zastosowany bezboleśnie i bez zazwyczaj następującego osiniaczenia. Bez użycia jakiegokolwiek znieczuleia miejscowego technika ta jest prawdziwą rewolucją w dziedzinie medycyy estetycznej, która teraz pozwala pacjentom być spokojnym podczas wstrzyknięć. 
 
 
 
Cosmoscience Sp. z o.o. UL. Karmelkowa 29/21 52-437 Wrocław
tel. kom. 0502 770 882, 0504 270 670,(071) 311 81 85, www.cosmoscience.pl, biuro@cosmoscience.pl, kontakt@cosmoscience.pl
REGON:020620000 NIP:PL8942922873 KRS:0000290995 Bank Millennium - 43 1160 2202 0000 0001 5622 0761 Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
powered by nesso