Koszyk Regulamin sklepu

Regulamin sklepu / Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia jest całkowicie dobrowolne. Jeśli jednak postanowisz nie podawać nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Także udzielenie zgody, w przypadkach gdy o nią prosimy, jest całkowicie dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie spowoduje odmowy realizacji zamówienia, spowoduje jedynie, że nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych w celu, który wskazaliśmy prosząc o zgodę.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu określonych w niniejszej polityce.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Masz również prawo do dostępu do swoich danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym celu administratora. Swoje prawa możesz realizować samodzielnie, korzystając z dedykowanych funkcji w swoim profili, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami.

I. Kto jest administratorem danych osobowych cosmoscience.pl?

Administratorem danych osobowych cosmoscience.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

COSMOSCIENCE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Karmelkowa 29/21  52-437 Wrocław,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy  Krajowego rejestru Sądowego – pod numerem KRS   0000290995  Z kapitałem zakładowym 50.000,00 zł   opłaconym w całości, Nr REGON: 020620000, Nr NIP: PL 8942922873  

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator zapewnił wdrożenie w cosmoscience.pl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

III. Komu przekazujemy Twoje dane?

A. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez cosmoscience.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są podmiotom świadczącym usługi kurierskie, z którymi sklepdlalekarza.com aktualnie współpracuje. Informację o tych podmiotach znajdziesz w informacji na temat sposobów dostawy.

  1. Dane zawarte w dokumentach sprzedaży przekazujemy zewnętrznej firmie zajmującej się obsługą księgową cosmoscience.pl.
  1. W przypadku wyrażenia przez klienta dobrowolnej zgody, jego adres e-mail zostanie przekazany OPINEO sp. z o.o. - operatora serwisu OPINEO.pl, do wysłania niezobowiązującej wiadomości zapraszającej do wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.
  1. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez cosmoscience.pl.

 B. Obsługa newslettera

Twój adres e-mail przekazujemy także podmiotom, które zapewniają nam techniczną możliwość wysyłania wiadomości w ramach obsługi newsletteru. Zapewniamy, że baz danych klientów nie przekazujemy podmiotom trzecim, w celu realizacji ich celów marketingowych.

C. Zgłoszenie lub dochodzenie roszczeń

W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec cosmoscience.pl lub dochodzenia roszczeń wobec klientów przez cosmoscience.pl Twoje dane osobowe mogą być przekazane kancelariom prawnym, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności.

D. Pozostałe przypadki udostępniania Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, cosmoscience.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 VI. Prawa jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 Cofnięcie zgody

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę, co nie będzie jednak miało wpływu zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, do momentu uzyskania przez Administratora informacji o cofnięciu zgody.

Dostęp

Możesz w każdej chwili żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych. Przez prawo dostępu rozumie się możliwość zapytania nas czy i jakie Twoje dane przetwarzamy, a także uzyskać m.in. na temat celów, kategorii przetwarzanych danych, czy o odbiorcach danych.

Sprostowanie

Przysługuje Ci również prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

Ograniczenie

Masz również możliwość ograniczenia przetwarzania w zakresie przez Ciebie określonym.

Usuniecie

Możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych jeśli

a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wycofałeś zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i braku naszych nadrzędne prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego;
d) przetwarzania danych niezgodnie z prawem;

W przypadku żądania usunięcia danych możemy je dalej przetwarzać w ograniczonym zakresie, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także dla celów rachunkowych. W tym celu możemy pozostawić w szczególności Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, historię korespondencji i historię zamówień.

Sprzeciw

Możesz również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez Administratora, w celu realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu.

Przeniesienie

Możesz w każdej chwili zażądać przeniesienia swoich danych osobowych przez Administratora do wskazanego przeze niego podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.

Sposób wykonywania praw

Wszystkie opisane powyżej prawa możesz realizować wysyłając e-mail z Twoim żądaniem na adres biuro@cosmoscience.pl.

 V. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy do czasu wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania danych klienta była udzielona zgoda.

Przechowujemy w dalszym ciągu dane niezbędne z punktu widzenia przepisów o rachunkowości (w szczególności historię zamówień klienta) przez czas wymagany tymi przepisami oraz dane niezbędne do dochodzenia i obsługi zgłaszanych skarg i reklamacji - do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z świadczonymi usługami (w zależności które zdarzenie nastąpi później).

 VI. Prawo wniesienia skargi

W przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 VII. Dane dotyczące plików cookies

Pliki cookies będą umieszczane na Twoim urządzeniu wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na ich zapisywanie, poprzez kliknięcie w baner na stronie cosmoscience.pl. W przypadku braku wyrażenia zgody pliki cookies nie będą zapisywane na Twoim urządzeniu.

Jeżeli zgodziłeś się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w cosmoscience.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Poniżej znajdziesz informacje o plikach cookies jakie wykorzystujemy za Twoją zgodą.

 A. cosmoscience.pl - cookies

Cosmoscience.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia

cosmoscience.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania cosmoscience.pl do Twoich potrzeb.

Cosmoscience.pl wykorzystuje cookies do zapamiętania Twojej obecności na stronie a w szczególności:

  1. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
  2. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania cosmoscience.pl
  3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania cosmoscience.pl

 B. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez cosmoscience.pl  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom  trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 C. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez cosmoscience.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 D. GOOGLE Remarketing (cookies)

 Google Remarketing wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, aby móc personalizować reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce). Google Używa też plików cookie do celów reklamowych poza stronami Google.

 Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 VIII. Zmiana polityki bezpieczeństwa cosmoscience.pl

Cosmoscience.pl  zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania cosmoscience.pl  lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie cosmoscience.pl  powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: cosmoscience.pl

IX. Kontakt

Cosmoscience.pl  kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod  numerami  telefonu 510-096-610, (71) 311 81 85  lub e-mail: biuro@cosmoscience.pl, kontakt@cosmoscience.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym  numerem  telefonu lub e-mail.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem  naszej siedziby.

 

 

 

 

Cosmoscience Sp. z o.o. UL. Karmelkowa 29/21 52-437 Wrocław
tel. kom. 0502 770 882, 0504 270 670,(071) 311 81 85, www.cosmoscience.pl, biuro@cosmoscience.pl, kontakt@cosmoscience.pl
REGON:020620000 NIP:PL8942922873 KRS:0000290995 Bank Millennium - 43 1160 2202 0000 0001 5622 0761 Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
powered by nesso